Har du fått en engångskod?

Klicka här för att ta del av din individuella rapport:

Telescope-rapport

Vårt kraftfulla verktyg kartlägger hela er Telekomaffär, vid insteg gör vi en kostnadsfri Telescope-rapport. I rapporten kommer vi kartlägga varenda kostnad som er kopplad till är telekomaffär, på användarnivå, kostnadsställe och hela organisationen.

Upphandling

De nyckeltal och insikter vi fått i Telescope-rapporten utgör en bra grund till en upphandling eller förbättring av befintligt avtal/lösning.

Scoped Ensured

Är en modern molnplattform som är utformat för att minska administrationen, kostnaderna och tidsåtgången för hantering av hela er telekomaffär.

Projektledning

Vi är projektledare och projektägare för all typ av förändring för våra kunder, oavsett om ni byter lösning, implementerar Scoped Ensured eller gör en omfattande förändring i nuvarande lösning.


VÅR TELESCOPE-RAPPORT

Vårt kraftfulla verktyg kartlägger hela er Telekomaffär, vid insteg gör vi en kostnadsfri Telescope-rapport. I rapporten kommer vi kartlägga varenda kostnad som är kopplad till er telekomaffär, på användarnivå, kostnadsställe och hela organisationen.

Vi får bland annat ut vilka användare som är inaktiva, hur mycket nyttjas av er data, tjänster, utland/roaming etc. Med detta underlag kommer vi snabbt kunna identifiera vilka delar som har störst potential till förbättring samt hur vi konkret uppnår denna. Att vi gör en sån här rapport kostar inget, tar ingen tid/resurser av er internt samt ni förbinder er inte till något.

 

UPPHANDLING

De nyckeltal och insikter vi fått i Telescope-rapporten utgör en bra grund till en upphandling eller förbättring av befintligt avtal/lösning.

En grundförutsättning för en lyckad upphandling är en genomarbetad kravspecifikation. Genom workshops, intervjuer, enkäter, referensmöten samt våra erfarenheter från en stort antal lyckade upphandlingar skapar vi tillsammans med kunden en kravspecifikation för att korrekt kunna kravställa och förhandla anbud från leverantörer.

Scoped har erfarenhet av hela telekomaffären och samtliga leverantörer på den nordiska och svenska marknaden vilket gör att vi verkligen säkerhetsställer funktionalitet så det inte bara blir ett kryss för ”uppfylles” i våra uppdragsgivares kravspecifikation.

 

SCOPED ENSURED

Är en modern molnplattform som löpande ger full kontroll över hela er telekomaffär. Scoped Ensured är utformat för att minska administrationen, kostnaderna och tidsåtgången för hantering av hela er lösning

  • Få en total översikt och ordning över alla era tjänster utan att byta leverantör. Scoped Ensured samlar alla tjänster och fakturering på ett och samma ställe. Information är lätt att hitta och hålls säkert synkad från era leverantörer.

  • Allt sparas så att du kan öppna underlag och rapporter när och var ni vill. Inget mer onödigt letande efter material.

  • Vårt verktyg förenklar och skapar rutiner för fakturering av era tjänster hos leverantör. Vi kategoriserar alla kostnader, samt slår samman olika kostnader som belastas genom olika fakturor. Med plattformen kommer vi kunna bygga attestflöden internt.

  • Åtgärder är platsen där magin sker. Alla användare som avviker med sitt beteende eller kostnad flaggas. Att manuellt gå igenom papper, leta i fakturor eller ekonomisystem är historia. Underlaget skickas ut strukturerat och sammanställt till rätt personer i organisationen eller Scoped för automatisk åtgärd.

 

PROJEKTLEDNING

Vi är projektledare och projektägare för all typ av förändring för våra kunder, oavsett om ni byter lösning, implementerar Scoped Ensured eller gör en förändring i nuvarande lösning.

Förutom att vi alltid ser till att allt levereras på rätt sätt, i rätt tid med rätt förutsättningar så lägger vi stor kraft på att förankra projektet internt. Nyckeln är att få alla intressenter bli informerade och delaktiga i processen.

SCOPED CONSULTING

Scoped Consulting är en renodlad konsultbyrå inom Telekom. Våra kunder är 100 – 10.000 användare och finns i hela norden. Vi jobbar idag med hela telekomaffären för våra kunder vilket omfattar mobilabonnemang, växel, contact center, hårdvara som tjänst, MDM samt integrationsprojekt och nordiska telefoniplafformar.

Sedan 4 år tillbaka har vi utvecklat verktyg för att kartlägga och analysera telekomdata. Det vi ofta ser hos våra kunder och uppdragsgivare är att det finns ett gap mellan inköpta tjänster och nyttjade tjänster.

 

“Våra kunder finns i offentlig sektor, privat sektor, börsnoterade företag samt välgörenhetsorganisationer”

Kontakta oss

Scoped Consulting AB
Org: 559144-7262
Tel: 020-104510
info@scoped.se
Hemvärnsgatan 9
171 54 Solna

Integritetspolicy

 

Johan Larsson
0733-549315
johan@scoped.se

 

Robert Almgren
0703-330739
robert@scoped.se