Scoped Ensured

Molnplattform för telekom som automatiserar processer och säkerhetsställer optimal kostnad på en helt ny nivå

100% kompatibelt

Fungerar oavsett leverantör, avtalstid eller typ av telekomtjänster.

Sänkt kostnad

Genom automatiserad optimering, eliminering av inaktiva tjänster och mobilpolicy som efterlevs.

Datadrivet

Data är fakta, fakta är facit. Så resonerar vi när det kommer till mycket och variabel data som i telekom, räcker inte gå på känsla eller ”vi har koll”.

Digital hantering

Leta i fakturor? Portaler? Excel-filer? Nej tack! En portal där allt relevant data serveras, är sökbar och färdig att agera på.

Mobilpolicy

Er mobilpolicy appliceras direkt i Ensured så att avvikelser identifieras, hanteras efter uppsatta regler. Tydligt, rättvist och hållbart.

Ökad kontroll

Fullständig uppföljning av samtliga telefonitjänster och möjliga förbättringsåtgärder på ett och samma ställe, oavsett leverantör.

Spar tid

Tid är pengar eller tid är värt mer än pengar? Hur som helst sparar ni in på båda med Ensured och slipper en eventuell huvudvärk.

Rapporter

Vilka nyckeltal är viktiga för er och för vem i organisationen? Ni skräddarsyr själva vem som ska få vilken information och när.

Vad är det vi erbjuder?

I grund och botten handlar vårt erbjudande om att underlätta för både företag och individer att fatta smarta faktabaserade beslut för telefonin och förenkla hela dess förvaltning.

Våra tjänster är utformade för att ge de verktyg och information som behövs för att göra datadrivna val så ni kan uppnå ekonomiska mål genom att agera smart kring era telekominvesteringar och kommunikation.

Vilka är vi?

Scoped Consulting är er strategiska partner för telekom.

I vår portfölj finns vår egenutvecklade molnplattform Ensured som är en oberoende tjänst för hantering och cost management.

Scoped Consulting är även en av Sveriges ledande aktörer inom upphandling och erbjuder rådgivning till företag, kommuner och regioner.

Verktyg i Ensured

Automatiserad hantering genom mobilpolicy

Spara tid och pengar genom att automatisera manuella processer.

Datadriven upphandling

Nå bästa möjliga avtal genom att baserar er kommande upphandling på fakta och genomför hela upphandlingsprocessen digitalt via Ensured.

Hållbar mobilhantering

Bli hållbara och få tillgång till hållbarhetsdata direkt från plattformen Ensured.

Costmanagement

För att optimera telekomkostnader på rätt sätt behöver man ha förståelse för vad som genererar kostnaderna och hur dem debiteras.